Cell Aviv, יוצרים ברחוב ביאליק - Bialik

יוצרים תרבות ברחוב ביאליק

2019-2020 Cell Aviv Bialik (בהפקה)

במסגרת המסלול החמישי במיזם Cell Aviv, יוצע למטיילים ולתיירים ברחוב ביאליק בתל אביב, מסלול מגוון שיכלול תחנות מידע ומשחק חידות ויאפשר ליהנות מתכנים ספרותיים, היסטוריים ותרבותיים ישירות בסלולרי. 

 

המטיילים יטיילו בין הבתים וייחשפו באופן עצמאי לרבדים של היוצרים, יצירותיהם והתקופה שבה חיו. במטרה מוצהרת להנגיש את החומר המוצע בתחנת המידע גם לאוכלוסיות מיוחדות. כהתחלה, נתמקד בביאליק היוצר ובביאליק הרחוב (בסיועה של מחברת הספר "ביאליק הרחוב", שולמית וידריך מומחית לתולדות תל אביב). "תל אביב היתה ועודנה מוקד לחיים התרבותיים בארץ בכל תחומי היצירה והאמנות ורחוב ביאליק הוא הביטוי המובהק לכך. בפיסת עיר קטנה זו ניתן לגלות ריכוז מופלא לפועלם של אישים אשר נטלו חלק מרכזי בעיצוב התרבות הישראלית. כך לדוגמה לאורך הרחוב גרו ויצרו הצייר ראובן רובין והמשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק שבתיהם היו למוזיאונים, כאן התגורר אריה שנקר מאבות הכלכלה הישראלית, ובקצה הרחוב ניצב בגאון הבית ההיסטורי שבו פעלה עיריית תל אביב במשך שנות דור. קסמו של הרחוב הוא בבואת פניה של עיר, חברה ותרבות". (מתוך ההקדמה לספר). פרויקט רב תחומי – ספרות ותיאטרון (ענת טפר) – היסטוריה ותקשוב (רפאלה בלס) -אמנות (טניה ברשניקוב) . בית ספר און: ענת גולדשטיין

station

מסלול:
מצגת סל-אביב יוצרים ויצירות ברחוב ביאליק
תחנות המידע (בשלבי הפקה)
תחנת 360 (בשלבי הפקה)
למורהיחידת לימוד רב תחומית
לוח עבודה שיתופי (פדלט) לשני בתי הספר