יחידות לימוד MOOC

פדגוגיה מוטת עתיד
הסתבר לנו תוך כדי עשייה, שהפרויקט עונה על תחום שפרויקט החינוך 2030 של ארגון ה OECD 34074-sהגדיר בשנים האחרונות כ"למידה במרחבי החיים". במהלך העבודה המרתקת על המסלול, עלה הצורך למדל ולהמשיג את אשר עשינו, תוך כדי המעבדה לחדשנות של רשת עמל וערי חינוך . בעזרת בעזרת נבחרת מורים של רשת עמל, יצרנו – מוק – קורס אונליין ללמידה עצמית – בנושא למידה במרחבי החיים. הקורס מדגים חלקים רבים מפרויקט סל אביב על מסלוליו השונים, והוא נמצא אונליין לטובת הציבור באנגלית ובעברית. תוצרי הקורס הוצגו בכנס  BETT לחינוך ולטכנולוגיה בלונדון.

רב תחומיות והערכה חלופית
חלק מהשיעורים במסלול "ההיסטוריה הסודית של שרונה" הודגמו בקורס "CellAviv" בסביבת ItunesU, ביחידת לימוד למפמ"ר בהיסטוריה כדרך ליצירת למידה רב תחומית מבוססת מקום, וביחידת לימוד רב תחומית בספרות והיסטוריה (מסלול "יוצרים ברחוב ביאליק"). מסלול רב תחומי בתנך ולשון –  "ניבים יוצאים מהכלים" במוזיאון ארץ ישראל תל אביב, קיבל מידול והמשגה בכנס הארצי של המפמ"ר לתנך.

אונסקו
unesco-logo
בשנת 2019, נבחר סל-אביב כפרויקט מדגים ללמידה ניידת ונכתב עליו מאמר מקיף. הפרויקט הוצג בכנס בינלאומי של חינוך באונסקו פריז וייצג את ישראל. תרגום לעברית


מאמרים אקדמיים

יחידות לימוד ומחוונים
booook


מוק בעברית ובאנגלית

נבחרת מורי Life Wide Learning , הפיקה קורס שכל כולו עוסק בלמידה במרחבי החיים. הקורס כולל דוגמאות מעוררות השראה מפרויקטים במגוון בתי ספר, ומספק מודל רעיוני בן 6 צעדים, תיבת כלים מגוונת להפקת תוצר משמעותי, ומסכם בפרק של הערכה ורפלקציה הכולל מחוונים. הקורס כולל סרטונים יפהפיים. 

למידה במרחבי החיים וחינוך ליזמות הם חלק מתפיסת עולמה של עמל, המדרבנת את תלמידיה לקחת חלק במארג החיים האמיתי, החי והתוסס של הסביבה והקהילה, לתרום ולהשפיע, לצאת מכותלי בית הספר למרחב הציבורי ולשבור את גבולות הכיתה והזמן.